Meer over deze website

Steffie zet zich in voor iedereen die in eigen tempo door beeld, geluid en oefenen meer wil leren over belangrijke onderwerpen.

Ontwikkelaar

Het inhoudelijke ontwerp van de hoofdstukken is gemaakt door Leer Zelf Online. Daarnaast bedanken wij onze samenwerkingspartners op de verschillende projecten.

Wilsonbekwaamheid is gemaakt in samenwerking met Aveleijn en Raad op Maat. Voor Beschermingsbewind bedanken wij Danielle Knoef, Corno van Renssen en EdLoket Amerpoort voor het meelezen. Voor Mentorschap bedanken wij Horus en het NRC Lezersfonds. Wet zorg en Dwang is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Speciale dank gaat uit naar alle ervaringsdeskundigen die hebben meegeholpen bij het maken van de verschillende hoofdstukken.

Design en bouw

Netrex.nl.

Illustraties

Netrex.nl en Djojo Studios